Nedir Okul Turnike Sistemi?

            En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın eğitim hayatlarını sürdürdükleri ve yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri okul hayatlarında,  güven içinde olmalarını sağlamak bir toplumsal görev ve sorumluluktur. İşte bu amacı gerçekleştirmek için, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliklerinin okul girişinden itibaren sağlanması amacıyla oluşturulan güvenlikli ve bilgisayar yazılımları ile desteklenmiş olan giriş sistemlerine Okul Turnike Sistemleri adı verilmektedir.  

okul turnike sistemi

Okul Turnike Sistemlerinde Amaç Nedir?

Maslow’un yaşam piramidinin değerlendirilmesinde insan yaşamının bir piramit olarak var olduğu ve geliştiği görülebilecektir. Bu piramidin en alt basamağında fizyolojik ihtiyaçlar; (nefes alma, yemek yeme, su içme, boşaltım uyku, sağlıklı metabolizma gibi unsurlar) yer almakta ve piramidin en tepesinde ise kendini gerçekleştirme (erdemli, yaratıcı, içten, problem çözücü, ön yargısız, hakikati kabul eder olmak) yer almaktadır.

Bizi ilgilendiren konu ise piramidin hemen ikinci basamağı olan güvenlik basamağıdır. Bu basamak kişinin bedensel, iş ile okul hayatı ile ve genel sağlığı ile ilgili güvenlik unsurlarını sağlamak olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşte Abraham Maslow’un bu insan yaşam hiyerarşisi teorisinin ikinci basamağının sağlanabilmesi ve okul çağındaki öğrenciler ile onlara eğitim veren öğretmenlerinin ve idari personellerin güvenliklerinin, okul girişinden başlaması gerekliliğini sağlayan sistemlerden birisi ve en önemlisi ise Okul Turnike Sistemleridir.

Basitçe açıklamak gerekirse Okul Turnike Sistemleri,  okula giriş ve çıkışları kontrol etmeyi mümkün kılan bir kapı türüdür. Okul Turnike Sistemlerinin tesis edilmelerinin en önemli amacı, yetkisiz kişilerin okula girişlerinin tespit edilmesi ve caydırıcılık sağlamasıdır.

Peki, Okul Turnike Sistemleri sadece istenmeyen kişilerin okula giriş ve çıkışlarını kontrol altına almak ve caydırıcılık sağlamak amacıyla mı kullanılırlar? Bu sorumuzun cevabı tabii ki Hayır. O zaman bakalım ve açıklayalım; Okul Turnike Sistemlerinin diğer kullanım amaçları nelermiş, sistem nasıl çalışıyormuş?

Okul Turnike Sistemleri Nasıl Çalışır?

Okul Turnike Sistemlerinin sadece bir kapı güvenlik kontrol noktası olarak görev yapmadığını ve bunun yanı sıra birçok diğer özellikler ile donatıldığını belirtmemiz yerinde olacaktır sanırım. Her şeyden önce okula giriş yapacak olan öğrenci ve giriş yetkisine sahip kişilerin kendilerini bir yüksek güvenlikli cezaevine giriyormuş gibi algılamamaları için estetik bir tasarıma sahip olması ve bu açıların göz önüne alınarak uygun bir şekilde imal edilmiş ve monte edilmiş olması büyük bir önem taşımaktadır. Sadece girişlerin kontrol altına alınması değil, bu girişlerin saat kaçta yapıldığı ve giriş yapan öğrenci ya da görevlinin kayıtlarının tutulması da bu Okul Turnike Sistemlerine yüklenmiş olan bilgisayar destekli yazılımlar ile sağlanmaktadır. Bu yazılım sayesinde, daha önce sisteme yüklenmiş olan biyometrik öğrenci bilgileri dolayısıyla öğrencinin okula giriş saatleri tespit edilerek, kayıt altına alınmış olur. Bu kayıtların kontrolü geriye dönük olarak gerçekleştirilebilir ve bir yazıcı marifetiyle çıktıları alınabilir. Bu kontrol sistemi sayesinde öğrencinin devam durumu ya da devamsızlığı (ki ülkemizde genç yaştaki öğrencilerimizde okula devam etmeme yanlışı sıklıkla yapılabilmektedir.) net bir şekilde ortaya çıkarılabilmektedir. Bu yöntemin hem öğrenci ve velisinin bu konu ile ilgili olarak uyarılması ile hem de okul yönetiminin yükünün hafifletilmesi gibi birden fazla faydası bulunmaktadır.

Tamam, Öğrenci okula girdi, şimdi elinde bulunan kendine özel kartını kullanarak okuldan çıkışını sağlamaya çalışıp ve gerekli eğitimi görmeden okulu terk etmek istiyor. Yani öğrenciler arasında kullanılan tabirle okulu kırmaya çalışıyor. Okul Turnike Sistemi buna da engel olacaktır. Çünkü öğrenci ile ilgili spesifik olarak bir ders programı ya da tüm okul öğrencileri için bir ders başlangıç ve çıkış saati de Okul Turnike Sistemlerine yüklenmiş durumda ve sistem bu zamansız geçişe her iki yönde de izin vermemekte, istenirse ek bir sistem tasarımı ile alarm vererek fiziksel bir uyarıda bulunabilmektedir.

Okul Turnike Sistemlerine sadece öğrenci ile ilgili değil aynı zamanda öğrencinin velisi ile ilgili de bilgiler yüklenmekte ve bu bilgilerin en önemlisi de veliye ait cep telefonu numarası olmaktadır. Öğrencinin evden ben okula gidiyorum diye çıkıp okula giriş yapmaması durumunda Okul Turnike Sistemleri tüm öğrencilerin belirlenmiş olan giriş saati içerisinde giriş yapmayan öğrencinin velisinin cep telefonuna mesaj yoluyla bir mesajı otomatik olarak göndermektedir. Bu mesajda velisi olduğunuz Ahmet Kaçar,../…/2022 tarihinde okula giriş yapmamıştır şeklinde bir ibare mevcuttur. Bu mesajın kendisine ulaştığını gören veli ise velisi olduğu öğrencinin belirtilen tarihte okula giriş yapmadığını öğrenmiş ve bu konuda gerekli önlemleri alarak, öğrenci ile olumlu görüşmeler yaparak nedenlerini öğrenmek ve öğrenciyi uyararak devamsızlık yapmasını engellemek durumunda olmaktadır.

Okul Turnike Sistemleri sadece öğrencilere özel olarak hazırlanmış giriş kartlarını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda okulda görevli olan diğer kişilerin giriş ve çıkışlarının da kontrolü amacını taşımaktadır. Örneğin nöbetçi bir öğretmenin gereken zamanda okula giriş ve çıkışlarının kontrolü de bu sistemler sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu yöntem ile okul idaresinin yükü oldukça azaltılmış olmakta ve idari elemanların ve yöneticilerin, zamanlarını okulda daha iyi bir eğitim amacıyla tasarruf etmeleri sağlanmaktadır.

Kısaca izah etmek gerekirse Okul Turnike Sistemleri hem öğrenci, hem öğrencinin velisi hem de okul idaresinin faydasına olmakta ve daha sağlıklı ve bilgili bireylerin yetiştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Ülkemiz geleceğinin en önemli unsurları ve bireyleri olan okul çağındaki çocuklarımızın iyi ve güvenlikli bir eğitim alması ve daha iyi bir Türkiye’nin tesis edilmesi için etkili bir sistem olan Okul Turnike Sistemleri, büyük ve ulvi bir amaca direkt olarak hizmet etmekte ve Yüce Önderimizin de belirtmiş olduğu gibi “Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” Söyleminden de belirtmiş olduğu gibi.
Mademki Atatürk en değerli varlığımız olarak gençlerimizi kabul etmekte ve bu konuda birçok bilgi ve tavsiyeleri bizlere iletmekte, o zaman bizim de yapacağımız tek bir şey kalıyor, o da özellikle okul çağındaki çocuklarımıza en iyi eğitimi vermeye çalışmak ve onların eğitim hayatlarını en iyi ve güvenlikli seviyeye çıkarmak…
Okul Turnike Sistemleri tam da burada devreye girmekte ve hayatımızın en değerli varlıkları olan çocuklarımızın daha iyi, daha sağlıklı bir okul ortamında eğitim görmelerini kolaylaştırmaktadır.
SekizdeSekiz Grup Okul Turnike Sistemleri, Dört dörtlükten de fazlasıdır.
Tüm Öğrenci, Veliler ve Eğitim hayatına Katkıda bunan Herkese Saygı ve Sevgilerimizle.

WordPress gururla sunar Inspiro WordPress Teması geliştiricisi WPZOOM

Whatsapp iletişim hattı
Scan the code